Waarom we bijenhotels maken

In heel Nederland komen ongeveer 370 verschillende bijensoorten voor. In onze tuinen zijn dat zo’n 20 tot 50 soorten. Deze bijen hebben allemaal een individueel specifieke bouw, levensstijl, en variërende tijden dat ze actief zijn. Ook kunnen ze ofwel sociaal of solitair zijn.

Solitaire bijen

Solitaire (wilde) bijen zijn heel erg belangrijk voor de bestuiving van planten, waaronder een groot deel ook bestaat uit ons voedsel. Deze solitaire bijen zijn anders dan bijvoorbeeld honingbijen die in een kolonie leven en aangestuurd worden door een koninginnebij.

Wilde bijen leven solitair (alleen) en helpen de planten bestuiven door pollen van de ene naar de andere bloem te transporteren. Dit bestuiven gaat behoorlijk snel. Ze kunnen in 3 minuten tijd tot wel 50 bloemen bezoeken, als de omgeving dat toelaat! Al met al hebben de bijen van maart tot en met september bloeiende planten nodig, om zich te voeden met pollen en nectar. Wist je dat ongeveer 87% van alle planten op aarde hebben hulp nodig van dieren zoals bijen voor de bestuiving? Bijen zijn daarom erg belangrijk voor de landbouw en onze voedselvoorziening!

Helaas gaat het tegenwoordig niet zo goed met de wilde bijen. De populaties zijn in grote getale aan het afnemen. Door de sterke versnippering van natuurgebieden door grootschalige landbouw van bijvoorbeeld graan, heeft ervoor gezorgd dat er een tekort aan voedselvoorziening voor bijen is ontstaan. Andere grootschalige gewassen zoals koolzaad bieden bijen wel voedsel, maar slechts in een beperkte tijd van het jaar. Om de bijen te laten gedijen zijn stukken verwilderd land nodig met een grotere diversiteit aan bloeiende planten waarvan bijen zich aan de pollen kunnen voeden. Verwilderde graslandschappen, of planten die zich langs sloten of polders vestigen bieden bijen een geschikte leefomgeving. Het zou zelfs meer oogst opleveren voor aangelegen gewassen in de landbouw. Maar ook alleen al het aanplanten van diverser scala aan planten leidt tot een verbetering van de omgeving voor bijen.

De bijen in de stedelijke omgeving

In het verleden was er rondom bewoonde gebieden nog voldoende ruimte voor bovengronds nestelende bijen om zich te vestigen. Zij deden dit bijvoorbeeld in wild begroeide stukken land, rottend hout, gaten in voegen of in zachte mortel. Tegenwoordig is het stedelijk gebied erg efficiënt volgebouwd. Bijna elk gaatje en kiertje is dichtgemetseld. Hierdoor zijn er weinig van dit soort plekken meer over waar deze bijen zich kunnen vestigen.

Daarnaast zijn er maar relatief weinig geschikte bloeiende planten te vinden waarmee de bijen zich mee kunnen voeden. Maar naarmate er meer (kleine) verwilderde stukjes natuur in de omgeving zijn, gaat het aanzienlijk beter met de bijenpopulaties. In een landschap met meer semi-natuurlijke stukjes natuur was de diversiteit aan wilde bijen die er voorkomen op lokale schaal groter. In Nederland is er bijvoorbeeld een trend te zien met de staat van het landschap en de diversiteit aan bijen en hommels door de jaren heen.

Hoe kunnen we de bijen helpen?

De makkelijkste manier om om de bijen zonder huis te helpen is het vergroenen van onze achtertuinen, balkons, perkjes en daken. Door nestmogelijkheid te creëren en deze plekken te voorzien van voedsel kunnen we de bijen een handje helpen.

Het plaatsen van een bijenhotel in combinatie met planten/bloemen die geschikt zijn voor bijen maken al een grote verandering. Door aan de door bijen gestelde eisen te voldoen zal een solitaire metselbij of klokjesbij zich graag in jouw bijenhotel vestigen. Hoe je dit alles het beste kunt doen kun je leren in een van onze workshops. Hierbij leer je hoe je een bijenhotel kunt maken, onderhouden en laten slagen! Ben je benieuwd hoe je dit moet doen? Neem een kijkje op deze pagina en meld je aan voor een gratis workshop!